- A + A
Enerji Kaynaklarının Gelişme Potansiyeli

Iğdır yenilenebilir enerji (biyogaz, rüzgâr) ve hidroelektrik santral yatırımları için önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Hayvancılık ve meyve-sebzecilik nedeniyle potansiyeli bulunan biyogaz, sera ısıtması başta olmak üzere elektrik üretiminde kullanılabilecektir. Rüzgâr enerjisi konusunda Büyük ve Küçük Ağrı Dağları arasında bulunan Serdarbulak Yaylası sürekli rüzgârın varlığı nedeniyle önemli bir potansiyel arz etmektedir. Iğdır’dan Kars-Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının geçmesi de planlanmaktadır. Bu sayede Azerbaycan gazının Nahçıvan’a doğrudan ulaştırılması söz konusu olabilecektir.