- A + A
Hizmet Sektörü

Tarım dışı alanda en fazla istihdam sağlayan ve her ilde üniversitelerin kurulmasının ardından üniversite mezunu iş arayan kişi sayısında ortaya çıkan artışı değerlendirebilecek sektör, hizmet sektörüdür.

Iğdır’da hizmet sektörü başta ulaştırma ve depolama olmak üzere toptan ve perakende ticaret, inşaat, idari ve destek faaliyetleri (muhasebe, sekreterlik vb.), eğitim ile insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri alanında yoğunlaşmaktadır.

Alışveriş, yiyecek-içecek hizmetleri ve eğlence sektörü, Iğdır’da yatırım yapılmasına ihtiyaç duyulan alanlardır. Özellikle İran ve Azerbaycan turistlerinin çekilmesinde ve aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesinin cazibe merkezi olmasında belirtilen faaliyet alanları önemli rol oynamaktadır.

İlde ortaya çıkan yüksek tahsilli işgücünün istihdam edilebileceği alt sektörlerin başında çağrı merkezi gelmektedir. Iğdır ilinde halihazırda faaliyet gösteren 1 adet çağrı merkezi bulunmaktadır. Çağrı merkezini yenilenebilir enerji yatırımlarının izlemesi beklenmektedir.

Iğdır ve Foto Voltaik (FV) Güneş Elektriği çalışmasına göre Iğdır’ın ışınım değeri esas senaryo olarak 1636 kWh/m²-yıl olarak ölçülmüştür. Söz konusu değer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar için eşik değer olarak bildirilen 1620 kWh/m²-yıl değerinin üzerindedir. Diğer taraftan Iğdır, Hakkâri’den sonra Türkiye’de en uzun güneşlenme süresine sahip olan ildir. Iğdır’da hâlihazırda FV güneş elektriği tesisi olmamasına rağmen önümüzdeki dönemde gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcıların söz konusu veriler ışığında FV güneş elektriği yatırımı yapmaları beklenmektedir.

SERKA tarafından yapılan Iğdır ili uygun yatırım alanları çalışmasından elde edilen sonuçlara göre hizmet sektöründe yatırım yapılabilecek uygun faaliyet alanları;

  1. Apart Daire ve Öğrenci Yurdu
  2. Çağrı Merkezi
  3. Otel yatırımları
  4. AVM yatırımları olarak belirlenmiştir.