- A + A
Hizmet Sektörü

Ekonominin fiziki varlığı olmayan, tüketiciler ve sanayi tarafından üretildiği anda tüketilen iktisadi malların meydana getirildiği sektöre hizmet sektörü denir. Günümüzde küresel ekonomi değer yaratıcı faaliyetlerini esas itibariyle hizmet sektörlerinde gerçekleştirmektedir.

1990'lı yıllardan itibaren hizmet sektörü ülkemizde bir gelişme trendi yakalamıştır. Tarım ve sanayi sektörlerine göre gelişim sahası daha da büyüyen hizmet sektörü TÜİK'İn 2021 yılı verilerine göre %43.1 ile en fazla girişimin yapıldığı alan haline gelmiştir. Aynı zamanda mevcut istihdam edilen vatandaşların % 37.4 'ü hizmet sektöründe çalışmaktadır.

2021 İŞKUR Iğdır İli Raporu'na göre ilde ulaştırma ve depolama, toptan ve perakende ticaret, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, inşaat, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri önemli yer tutmaktadır. Turizm değerlerinin belirginleşmesi ve imalat sanayinin yaygınlaşması hizmet sektörüne olumlu yansımıştır. Aynı zamanda üniversitenin varlığı ve Iğdır'ın mevcut jeopolitik konumu ili hizmet sektörü açısından yatırımlara açık hale getirmektedir.

Bununla birlikte, Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki kara yolu bağlantısını açısından potansiyel ihtiva eden Zengezur Koridoru'nun açılması durumunda özellikle konaklama ve diğer hizmet kollarında da çarpan etkisi yaratması beklenmektedir.

Iğdır, coğrafi olarak özel bir konuma sahiptir. Bir mikroklima alanı olmakla birlikte elde ettiği kazanımların yanı sıra güneş enerjisi açısından da verimli bir özelliğe sahiptir. Iğdır'ın 3340 saate varan yıllık güneşlenme süresi ile mevcut kurulu gücünün üzerinde bir potansiyeli bulunmaktadır.

SERKA tarafından yapılan Iğdır ili uygun yatırım alanları çalışmasından elde edilen sonuçlara göre hizmet sektöründe yatırım yapılabilecek uygun faaliyet alanları;

  • Apart ve Öğrenci Yurtları
  • Konaklama Tesisleri
  • Restoran ve Kafe Yatırımları
  • Yerel Ürünlerin Satılacağı Alanlar
  • AVM yatırımları
  • Çağrı Merkezleri
  • Motosiklet ve Bisiklet Distribütörlükleri