- A + A
Kurumsal

Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların etkin ve yerinde kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.

Ülkemizde toplam 26 adet kalkınma ajansı bulunmaktadır. Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Kars illerinde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), yerel kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bulundukları bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş olan kalkınma ajanslarından birisidir. Ajans, Genel Sekreter’in 2010 yılında göreve başlaması ve 2010 yılı Nisan ayında ilk personel alımını müteakip bölgedeki faaliyetlerine başlamıştır.

Serhat Kalkınma Ajansının karar organı olan Yönetim Kurulu; Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Kars illerinin Valileri, Belediye Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve İl Genel Meclis Başkanlarından (toplam 16 üye) oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığını birer yıl sürelerle dönüşümlü olarak valiler yürütmektedir.

Iğdır Yatırım Destek Ofisi (YDO), 25 Şubat 2011 tarihli Serhat Kalkınma Ajansı 12. Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda Ofis Koordinatörünün atanmasına müteakiben Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Binasında 23 Mayıs 2011 tarihinde fiilen faaliyetlerine başlamıştır. 22 Mayıs 2018 tarihli 57. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara istinaden Iğdır Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası taşınmıştır.

Iğdır Yatırım Destek Ofisi 1 koordinatör ve 1 uzman ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Adı-Soyadı

Unvanı

Mezuniyeti

Yabancı Dil

Ramazan Mutlu DOĞANER

Koordinatör

Uluslararası İlişkiler

İngilizce

Oğuzhan ESATOĞLU

Uzman

İnşaat Mühendisi

İngilizce

Yiğitcan DURDU

Uzman

Elektrik - Elektronik Mühendisi

İngilizce

Yatırım Destek Ofislerinin Görev ve Yetkileri

  1. Yatırımcılara bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek,
  2. Yatırım sürecinin hızlanması için yatırımların takibini yapmak,
  3. İldeki iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
  4. İlin iç dinamiklerini açığa çıkararak yerel ve ulusal paydaşları bir araya getirmek,
  5. Yatırımcıları bilgilendirici dokümanlar, uygun yatırım alanları, yatırım fizibilite raporları ve sektörel araştırma raporları hazırlamak
  6. Yatırım teşvik belgesi başvuru, izleme ve kapanış işlemleri
  7. Yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak,
  8. Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,
  9. Altı Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporu düzenlemek ve bunları Genel Sekreterliğe sunmak,